Tiếp tục lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng

Thứ 2, 24.08.2020 | 08:19:04
484 lượt xem
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, Bộ vừa ban hành văn bản số 3061/BVHTTDL-TV về việc hướng dẫn kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2021 trong lĩnh vực thư viện.
Ảnh minh họa (Nguồn: baothaibinh.com.vn)

Theo đó, để lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao/Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch chỉ đạo hệ thống thư viện công cộng của địa phương tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu sách, báo, tài liệu phục vụ nhiệm vụ chính trị của đất nước và địa phương.

Năm 2021, Bộ cũng yêu cầu tạo điều kiện, bố trí kinh phí và các nguồn lực khác để triển khai thực hiện Luật Thư viện số 46/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn Luật Thư viện; tổ chức trưng bày triển lãm, tuyên truyền giới thiệu sách báo, tư liệu chào mừng các ngày Lễ kỷ niệm năm 2021 của đất nước và địa phương; Tổ chức Ngày hội Sách và Văn hóa đọc - Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4) và Ngày Sách và bản quyền thế giới (23/4) tại địa phương.

Ngoài ra, các đơn vị tạo điều kiện, bố trí tham gia các hoạt động dự kiến diễn ra trong năm 2021 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức bao gồm: Cuộc thi "Đại sứ Văn hóa Đọc năm 2021"; Liên hoan Cán bộ thư viện tuyên truyền giới thiệu sách - Chào mừng Kỷ niệm 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (1911 - 2021); Hội nghị tổng kết công tác phục vụ thiếu nhi trong các thư viện công cộng; Hội nghị - Tập huấn hướng dẫn thực hiện các mô hình phát triển văn hóa đọc; Hội nghị - Tập huấn nâng cao năng lực quản trị thư viện số; Hội nghị Tổng kết Chương trình phối hợp công tác số 2013/CTPH-BCA-BVHTTDL giữa Bộ Công an và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước về thư viện và đẩy mạnh các hoạt động giáo dục, học tập suốt đời trong hệ thống thư viện Công an nhân dân giai đoạn 2016 - 2021./.

(Theo dangcongsan.vn)

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu

Tin liên quan