Thứ 3 ngày 19-01-2021
04:45
Tiếp sóng Đài TNVN hệ VOV1 Từ 4h45 đến 5h20
05:20
Nhạc hiệu
05:21
Bản tin Thời sự Sáng Tin tức tổng hợp
05:30
Giai điệu quê hương: Ca khúc ca ngợi quê hương đất nước
06:00
Tiếp sóng Đài TNVN hệ VOV1 Từ 6h00 đến 11h00
11:00
Điểm báo Thông tin Báo chí nổi bật
11:05
Bản tin Thời sự Trưa Tin tức tổng hợp
11:20
Du lịch:
11:30
Alo - Bác sỹ: Tư vấn sức khỏe
12:00
Tiếp sóng Đài TNVN hệ VOV1 Từ 12h00 đến 16h00
16:00
Chương trình Phát thanh Chiều
17:00
Bản tin Thời sự Chiều Tin tức tổng hợp
17:15
Giao lưu ca nhạc
18:00
Tiếp sóng Đài TNVN hệ VOV1