Thứ 2 ngày 26-10-2020
04:45
Tiếp sóng Đài TNVN hệ VOV1 Từ 4h45 đến 5h20
05:20
Nhạc hiệu
05:21
Bản tin Thời sự Sáng Tin tức tổng hợp
05:30
Giai điệu quê hương Ca khúc ca ngợi quê hương đất nước
06:00
Tiếp sóng Đài TNVN hệ VOV1 Từ 6h00 đến 11h00
11:00
Điểm báo Thông tin Báo chí nổi bật
11:05
Bản tin Thời sự Trưa Tin tức tổng hợp
11:20
Xây dựng Đảng
11:30
Thông tin giải trí & Ca nhạc tổng hợp
12:00
Tiếp sóng Đài TNVN hệ VOV1 Từ 12h00 đến 16h00
16:00
Chương trình Phát thanh Chiều (Phát lại chương trình phát thanh từ 11h đến 12h)
17:00
Bản tin Thời sự Chiều Tin tức tổng hợp
17:15
Giao lưu ca nhạc
18:00
Tiếp sóng Đài TNVN hệ VOV1 Từ 18h00 đến 19h00