Hành động an toàn trước đại dịch Covid-19: Thông điệp 5K

Hãy giữ an toàn cho Bạn và Chúng ta trước Đại dịch Covid-19 bằng cách thực hiện thông điệp 5K: Đeo khẩu trang; Thường xuyên khử khuẩn; Giữ khoảng cách khi...
17 ngày trước
233 lượt xem

Infographic: Nguyên tắc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân

Tại Điều 7 của Hiến pháp năm 2013 và Điều 1 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội...
1 tháng trước
569 lượt xem