Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Gia Vân

11 ngày trước
193 lượt xem

Kỷ luật ông Lê Thanh Hải: Bài học về công tác cán bộ trước Đại hội XIII

Việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương về công tác cán bộ sẽ là tiền đề quan trọng để có một đội ngũ cán bộ thật sự xứng đáng vào cấp ủy khóa tới.
14 ngày trước
99 lượt xem

Bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội: Bước tiến dân chủ trong Đảng

“Bí thư là người đứng đầu cấp ủy thì phải do chính đảng viên cấp ủy đó trực tiếp lựa chọn, bầu ra như vậy mới là dân chủ”.
16 ngày trước
125 lượt xem

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì họp Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIII

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, công tác nhân sự Đại hội hết sức nặng nề, đòi hỏi cả hệ thống chính trị phải làm việc với tinh thần trách nhiệm...
17 ngày trước
100 lượt xem

Đại hội Đảng các cấp: Không lợi dụng dân chủ tác động vào nhân sự

Phải nắm thật tốt công tác nhân sự, biết lắng nghe, phát hiện để nhận ra đúng-sai trong mỗi thông tin về nhân sự trước Đại hội.
17 ngày trước
87 lượt xem