Cảnh báo hiện tượng “Giữ mình, chờ thời”, trước và trong Đại hội

Trước mỗi dịp Đại hội Đảng hay bỏ phiếu tín nhiệm, thường xuất hiện tình trạng cán bộ trong diện quy hoạch không chủ động với nhiệm vụ được giao, ngại va...
1 tháng trước
289 lượt xem

Ngày làm việc thứ hai Hội nghị Trung ương 12

Ban Chấp hành Trung ương tiếp tục thảo luận về phương hướng công tác nhân sự khóa 13; về đề án phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14.
2 tháng trước
371 lượt xem

Ngày làm việc thứ nhất Hội nghị Trung ương 12

Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã khai mạc sáng 11/5/2020, tại Thủ đô Hà Nội.
2 tháng trước
518 lượt xem

Toàn văn phát biểu khai mạc Hội nghị TƯ 12 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị lần thứ 12, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII.
2 tháng trước
384 lượt xem

Hội nghị TƯ 12: Chuẩn bị tốt nhân sự cho nhiệm kỳ mới

Muốn lựa chọn tốt nhân sự phải bắt đầu bằng việc hạn chế, chấm dứt tình trạng cơ hội, bè phái, gây mất đoàn kết, tham ô, tham nhũng.
2 tháng trước
383 lượt xem

Lựa chọn cán bộ phải bằng con mắt tinh tường và cái tâm trong sáng

Đối với người tiến cử, tâm trong sáng thôi chưa đủ, mà cần nhìn nhận bằng con mắt tinh tường, nhạy bén
2 tháng trước
275 lượt xem

Các địa phương điều chỉnh Đại hội Đảng cho phù hợp với tình hình dịch bệnh

​Việc hoãn đại hội vào thời điểm này là rất cần thiết nhưng các địa phương cũng rất chủ động điều chỉnh thời gian Đại hội cho phù hợp.
3 tháng trước
315 lượt xem

Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng

Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 132-HD/BTGTW về tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của...
3 tháng trước
419 lượt xem

Vì sao Văn kiện Đại hội XIII đặt tầm nhìn đất nước đến năm 2045?

Đặt mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2025 và 2030, tầm nhìn đến năm 2045, chính là một điểm mới trong việc chuẩn bị Đại hội Đảng khóa XIII.
3 tháng trước
304 lượt xem

Văn kiện Đảng: Tiếp thu có lý lẽ, thực tiễn và thuyết phục

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, tiếp thu không được dễ dãi, phải có quan điểm, lập trường, có lý lẽ, phải bảo vệ cho được ý kiến đúng.
3 tháng trước
301 lượt xem