Nhớ mãi lời Bác dạy

3 tháng trước
406 lượt xem

Bác Hồ viết Tuyên ngôn Độc lập

3 tháng trước
624 lượt xem

Tháng Tám năm 1945 ở Hà Nội

4 tháng trước
503 lượt xem

Tấm lòng của Bác với Thương binh, Liệt sĩ

4 tháng trước
569 lượt xem

Để Bác quạt

5 tháng trước
582 lượt xem

Học cách làm báo của Bác Hồ

6 tháng trước
639 lượt xem

Dành cho các cháu

6 tháng trước
813 lượt xem

Thường ngày Bác yêu trẻ con một cách lạ

6 tháng trước
692 lượt xem

Học Bác để trở thành “thợ khéo” khi dùng cán bộ

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Dùng người cũng như dùng gỗ. Thợ khéo thì gỗ to, nhỏ, thẳng, cong đều tùy chỗ mà dùng được”...
7 tháng trước
1,220 lượt xem

Ngăn nắp và trật tự

8 tháng trước
575 lượt xem

Bác Hồ với chiến sĩ người dân tộc

8 tháng trước
730 lượt xem

Một chuyến đi công tác của Bác Hồ

8 tháng trước
731 lượt xem

Tấm lòng Bác Hồ với chiến sĩ

8 tháng trước
653 lượt xem

Là Công an thì phải luôn tỉnh táo

9 tháng trước
654 lượt xem

Một bữa ăn tối của Bác

9 tháng trước
844 lượt xem