Lễ công bố và trao Giải “Búa liềm vàng” lần thứ 4

Các tác phẩm tham dự giải đã thể hiện rõ được các nội dung về xây dựng Đảng trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức.
3 ngày trước
53 lượt xem

Giải “Búa liềm Vàng”: Nhiều tác phẩm có tác dụng phát triển về lý luận xây dựng Đảng

Đó là nhận định của đồng chí Ngô Minh Tuấn, Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng, Cơ quan Thường trực Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Búa liềm...
5 ngày trước
68 lượt xem

“90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam (1930-2020)"

​Đó là tiêu đề của Sách ảnh do Nhà xuất bản Thông tấn biên soạn, xuất bản, được ấn hành đúng vào dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam...
9 ngày trước
100 lượt xem

Dũng khí bản lĩnh cuả Đảng, bài học về xây dựng Đảng từ cải cách ruộng đất

Đảng ta đã dũng cảm tự nhìn nhận vào những sai lầm trong cải cách ruộng đất và chấn chỉnh, để có thêm niềm tin yêu từ nhân dân.
10 ngày trước
68 lượt xem

Đổi mới năm 1986: Bài học từ đổi mới tư duy của Đảng

Quyết định Đổi mới của Đảng ta năm 1986 được xem như bước ngoặt quan trọng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.
13 ngày trước
94 lượt xem

Tổng Bí thư Trường Chinh - Người đặt nền móng cho sự nghiệp đổi mới

Những cống hiến của Tổng Bí thư Trường Chinh đối với sự nghiệp đổi mới đã đánh dấu mốc son chói lọi của Đảng trong lịch sử cách mạng Việt Nam.
11 ngày trước
49 lượt xem