Xây dựng Nông thôn mới: Hoàn thiện tiêu chí giao thông và nhà văn hóa tại các xã NTM ở TP. Ninh Bình

Thursday, 06.05.2021 | 09:22:35
73 lượt xem

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Xem thêm