95 Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII dự kiến tham gia Quốc hội khóa XV

27.02.2021 | 08:44 AM

Có nhất thiết bộ, ban, ngành nào cũng phải có Ủy viên Trung ương?

29.04.2020 | 09:31 AM

Quang Hải, H'Hen Niê là ủy viên Trung ương Hội LHTN Việt Nam khóa VIII

12.12.2019 | 16:31 PM