“Kiểm toán Nhà nước chỉ tuân thủ pháp luật chứ không theo ai”

12.01.2021 | 08:24 AM

Xem xét dự kiến số lượng, cơ cấu đại biểu Quốc hội khóa XV

11.01.2021 | 09:36 AM

Chỉnh lý nhiều điều kiện công nhận liệt sĩ

09.12.2020 | 14:20 PM

Ủy ban thường vụ Quốc hội: Bộ sách Cánh diều đang có những hạt sạn

14.10.2020 | 16:17 PM

Băn khoăn về việc "tách" Luật Giao thông đường bộ

15.09.2020 | 21:07 PM

Hôm nay, khai mạc phiên họp thứ 47 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

10.08.2020 | 08:46 AM

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đồng ý bỏ sổ hộ khẩu

22.04.2020 | 17:09 PM

Khai mạc phiên họp 44 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

21.04.2020 | 08:39 AM

Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí với đề xuất gói hỗ trợ an sinh 62.000 tỷ đồng

08.04.2020 | 21:07 PM