Danh sách 41 Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy ứng cử Đại biểu Quốc hội Khóa XV

05.05.2021 | 09:50 AM

Công bố danh sách chính thức 868 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

27.04.2021 | 19:51 PM

100 người tái ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV

16.04.2021 | 14:33 PM

Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc được cử tri nơi cư trú tín nhiệm cao, giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV

06.04.2021 | 08:18 AM

77 người nộp hồ sơ tự ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV

18.03.2021 | 16:23 PM

Các cơ quan Trung ương giới thiệu 205 người ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV

18.03.2021 | 11:01 AM

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa được giới thiệu ứng cử đại biểu quốc hội khóa XV

12.03.2021 | 16:12 PM

Hỏi - Đáp về bầu cử: Quy trình đối với người tự ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND

08.03.2021 | 09:58 AM