Tỷ giá ngày 4/4: Ngân hàng thương mại tăng giá mua vào

04.04.2020 | 12:06 PM

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 1/4 biến động nhẹ

01.04.2020 | 08:50 AM

Tỷ giá tăng nhẹ tại một số ngân hàng thương mại

31.03.2020 | 10:27 AM

Tỷ giá tăng nhẹ tại một số ngân hàng thương mại

30.03.2020 | 10:00 AM

Tỷ giá trung tâm hôm nay 26/3 tiếp tục được điều chỉnh giảm

26.03.2020 | 10:15 AM

Tỷ giá giảm tại một số ngân hàng thương mại

25.03.2020 | 09:58 AM

Tỷ giá USD hôm nay 16/3: USD quay đầu giảm giá

16.03.2020 | 09:58 AM

Tỷ giá ngày 14/3 có hướng tăng tại một số ngân hàng thương mại

14.03.2020 | 15:41 PM

Năm 2020, tỷ giá sẽ diễn biến ra sao?

05.01.2020 | 08:47 AM

Tỷ giá ngoại tệ ngày 4/1: Giá USD tiếp tục tăng nhẹ

04.01.2020 | 09:13 AM

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 7/11: Giá USD trong nước biến động nhẹ

07.11.2019 | 08:51 AM