Mâu Thuỷ, Hương Ly trở lại ngồi "ghế nóng" Tuần lễ Thời trang Quốc tế 2020

15.10.2020 | 15:50 PM

Tuần lễ thời trang Paris chính thức thông báo hủy do đại dịch Covid-19

03.04.2020 | 22:41 PM