Huawei mở trung tâm nghiên cứu mới ở Pháp

10.10.2020 | 15:29 PM