Nhiều trung tâm mua sắm lớn trên thế giới đang "hấp hối" vì Covid-19​​​​​​​

19.09.2020 | 14:13 PM