Thời tiết ngày 25/11: Bắc Bộ có mưa, sáng và đêm trời lạnh

25.11.2020 | 08:12 AM

Thời tiết ngày 19/11: Bắc Bộ sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng

19.11.2020 | 08:07 AM

Dự báo thời tiết hôm nay 18/11: Miền Bắc nền nhiệt nhích lên, sáng sớm và đêm trời lạnh

18.11.2020 | 08:24 AM

Thời tiết ngày 17/11: Miền Bắc tiếp tục có mưa, sáng và đêm trời lạnh

17.11.2020 | 08:28 AM

Dự báo thời tiết hôm nay 13/11: Miền Bắc sáng sớm và đêm trời lạnh

13.11.2020 | 08:19 AM

Thời tiết 10 ngày tới: Miền Bắc đêm và sáng trời lạnh, miền Trung có mưa to đến rất to

12.11.2020 | 08:17 AM

Thời tiết ngày 19/10: Khu vực Hà Nội chuyển lạnh và có mưa nhỏ

19.10.2020 | 08:45 AM

Từ hôm nay (19/10), trời chuyển lạnh, Bắc bộ có mưa

19.10.2020 | 08:10 AM

Thời tiết ngày 20/3: Hà Nội có mưa nhỏ, trời lạnh

20.03.2020 | 08:22 AM

Thời tiết ngày 16/3: Hà Nội trời lạnh, có mưa nhỏ và sương mù

16.03.2020 | 09:08 AM

Dự báo thời tiết hôm nay: Miền Bắc mưa nhỏ, đêm và sáng trời lạnh

15.03.2020 | 08:14 AM