Thương tiếc NSND Trần Thị Tuyết: Cả cuộc đời gắn bó với ngâm thơ

01.12.2020 | 14:58 PM

Vĩnh biệt NSND Trần Thị Tuyết - người ngâm thơ Bác Hồ nhiều nhất

30.11.2020 | 14:23 PM