Thăng hàm cấp Thượng tướng cho cho hai sỹ quan cấp cao của quân đội

16.10.2020 | 14:13 PM

Thượng tướng Trần Đơn: Sẽ giải quyết dần việc đưa người Việt về nước

21.04.2020 | 10:12 AM