Sắp thử nghiệm lâm sàng vaccine ngừa HIV

29.03.2021 | 14:15 PM

Hôm nay thêm 17 tình nguyện viên tiêm thử vaccine Covid-19 Việt Nam

22.12.2020 | 10:45 AM

Quy trình tiêm thử nghiệm vaccine Covid-19 Việt Nam trên người

15.12.2020 | 08:50 AM

Việt Nam sẽ có tình nguyện viên 50 tuổi tham gia thử nghiệm vaccine COVID-19

09.12.2020 | 20:34 PM

Trung Quốc có thêm một loại vaccine ngừa Covid-19 thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3

19.11.2020 | 17:30 PM

Trung Quốc thử nghiệm lâm sàng kháng thể diệt SARS-CoV-2 giai đoạn 2

06.10.2020 | 15:38 PM

Trung Quốc có 3 loại vaccine Covid-19 đang thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3

07.08.2020 | 20:30 PM

WHO dừng thử nghiệm lâm sàng đối với 2 phương pháp điều trị Covid-19

05.07.2020 | 21:05 PM

Canada cấp phép cho thử nghiệm lâm sàng vaccine chống Covid-19

17.05.2020 | 14:55 PM

New York bắt đầu thử nghiệm lâm sàng thuốc chống SARS-CoV-2

26.03.2020 | 10:15 AM