Bộ trưởng Bộ Tài chính: Kiểm soát chặt chẽ bội chi ngân sách và nợ công trong 5 năm tới

27.01.2021 | 14:49 PM

Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2021 dự kiến đạt hơn 1,34 triệu tỷ đồng

12.11.2020 | 15:51 PM

Có việc thất thu ngân sách khi giao đất không đấu thầu, đấu giá

10.11.2020 | 14:56 PM

Dịch bệnh tiếp tục “làm khó” tiến độ thu ngân sách nhà nước

05.09.2020 | 08:43 AM

Thu ngân sách Nhà nước “ngấm đòn” của đại dịch Covid-19

30.05.2020 | 21:27 PM

Thu ngân sách ngành Thuế giảm mạnh do ảnh hưởng của dịch Covid-19

06.05.2020 | 14:34 PM