Thăng hàm cấp Thượng tướng cho cho hai sỹ quan cấp cao của quân đội

16.10.2020 | 14:13 PM

Đề nghị tặng thưởng Huân Chương và thăng quân hàm cho 13 cán bộ, chiến sĩ hy sinh

16.10.2020 | 08:21 AM