Châu Á tiếp tục là tâm dịch COVID-19 của thế giới

07.05.2021 | 09:15 AM

Châu Âu tiếp tục là tâm dịch COVID-19 của thế giới

21.04.2021 | 09:22 AM

Brazil vượt Ấn Độ thành tâm dịch lớn thứ 2 thế giới

15.03.2021 | 21:23 PM

Thế giới ghi nhận 44,7 triệu ca mắc Covid-19, Châu Âu lại trở thành tâm dịch

29.10.2020 | 08:32 AM

Cập nhật Covid-19: Dịch bệnh bùng phát mạnh tại Mỹ Latinh, Ấn Độ thành tâm dịch mới

15.09.2020 | 08:30 AM

Mổ cấp cứu cứu BN 888 bị xuất huyết tiêu hóa giữa tâm dịch Covid-19

22.08.2020 | 15:10 PM

Thêm 2 bệnh nhân mắc Covid-19 tử vong ở tâm dịch Đà Nẵng

10.08.2020 | 14:10 PM

Tâm dịch Covid-19 lớn nhất hiện nay là Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng

09.08.2020 | 19:56 PM

Cập nhật Covid-19: Nước Mỹ và Mỹ Latin vẫn là tâm dịch

05.07.2020 | 07:13 AM

Cuba trở thành điểm sáng trong chống Covid-19 giữa tâm dịch Mỹ Latin

09.06.2020 | 14:22 PM

Châu Mỹ trở thành tâm dịch Covid-19 mới của thế giới

27.05.2020 | 08:37 AM

Cập nhật Covid-19: Thế giới gần 3,4 triệu ca mắc, Mỹ vẫn là tâm dịch

02.05.2020 | 14:22 PM

WHO cảnh báo châu Phi có thể là tâm dịch Covid-19 tiếp theo

19.04.2020 | 16:32 PM