Nga công bố kết quả thử vaccine Sputnik V ban đầu trên 40.000 người

14.11.2020 | 08:48 AM