Smartphone đầu tiên dùng chip Snapdragon 888 ra mắt

29.12.2020 | 09:06 AM