SGK Tiếng Việt lớp 1 có "sạn", trách nhiệm của Hội đồng thẩm định ở đâu?

14.10.2020 | 08:37 AM

Bài “Hai con ngựa” trong SGK lớp 1: Trò có tiếp thu được và đúng “ý nghĩa" câu chuyện?

11.10.2020 | 19:51 PM

Phụ huynh than học lớp 1 quá nặng, sách giáo khoa còn bất cập

09.10.2020 | 09:05 AM

“Cần tiến tới học sinh sử dụng laptop, smartphone thay SGK”

26.09.2020 | 09:39 AM

Hiệu trưởng bị xử lý nếu trường sai phạm trong sử dụng SGK

18.09.2020 | 09:33 AM

Dù Bộ đã có quy định, song phụ huynh vẫn quay cuồng vì SGK đầu năm

16.09.2020 | 10:40 AM

Bộ GD-ĐT yêu cầu thanh tra việc trang bị SGK và tài liệu tham khảo

08.09.2020 | 11:44 AM

Thường vụ Quốc hội băn khoăn vì giá SGK cao hơn sau khi xã hội hoá

16.05.2020 | 21:30 PM

Một chương trình nhiều SGK giúp học sinh có tư duy đa chiều, phong phú

14.05.2020 | 09:34 AM

SGK Tiếng Việt mới thay đổi cách dạy chữ cho học sinh lớp 1 thế nào?

19.12.2019 | 09:56 AM

SGK mới sẽ được các địa phương thẩm định, lựa chọn thế nào?

03.12.2019 | 09:32 AM

Hội đồng lựa chọn SGK mới ở các trường sẽ gồm những ai?

28.11.2019 | 08:57 AM