Chương trình GDPT mới: Học sinh tiến bộ, ưu tiên tuyển thêm giáo viên

25.01.2021 | 14:54 PM

Sửa sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1: Càng sửa càng sai

26.11.2020 | 09:38 AM

Điều chỉnh, bổ sung SGK Tiếng Việt 1: Liệu có nhặt hết “sạn”?

22.11.2020 | 09:18 AM

Huy động giáo viên, nhà khoa học đóng góp, hoàn thiện SGK lớp 1 mới

16.10.2020 | 10:42 AM

Bài “Hai con ngựa” trong SGK lớp 1: Trò có tiếp thu được và đúng “ý nghĩa" câu chuyện?

11.10.2020 | 19:51 PM