Thù lao thẩm định 35.000 đồng/tiết thì không thể mong có được SGK tốt

30.12.2020 | 08:25 AM

Cả 4 bộ sách giáo khoa lớp 1 của NXB Giáo dục đang sử dụng đều có "sạn"

12.12.2020 | 16:33 PM

"SGK sai phải sửa, không gây hoài nghi với người dân và cử tri"

03.11.2020 | 20:33 PM

Hội đồng thẩm định và tác giả thống nhất chỉnh sửa SGK Tiếng Việt lớp 1

15.10.2020 | 22:10 PM

Bộ G&ĐT đề nghị Hội đồng thẩm định rà soát sách giáo khoa lớp 1

12.10.2020 | 15:14 PM

Các nhà xuất bản phải công khai giá sách giáo khoa lớp 1 trước 15/2

01.01.2020 | 08:55 AM