Sửa SGK Tiếng Việt lớp 1: “Sáng tạo từ cái sai chỉ càng thêm sai”

24.11.2020 | 08:15 AM

Thành viên xây dựng chương trình GDPT mới không ai chuyên nghiệp?

17.11.2020 | 14:15 PM

"SGK sai phải sửa, không gây hoài nghi với người dân và cử tri"

03.11.2020 | 20:33 PM

Bộ GD-ĐT giải trình việc SGK mới cao gấp đôi sách cũ với ĐBQH

26.10.2020 | 08:20 AM

Cần có phản biện kín khi thẩm định sách giáo khoa

19.10.2020 | 08:25 AM

Huy động giáo viên, nhà khoa học đóng góp, hoàn thiện SGK lớp 1 mới

16.10.2020 | 10:42 AM

Hội đồng thẩm định và tác giả thống nhất chỉnh sửa SGK Tiếng Việt lớp 1

15.10.2020 | 22:10 PM

SGK Tiếng Việt lớp 1 có "sạn", trách nhiệm của Hội đồng thẩm định ở đâu?

14.10.2020 | 08:37 AM

Bộ G&ĐT đề nghị Hội đồng thẩm định rà soát sách giáo khoa lớp 1

12.10.2020 | 15:14 PM

Bài “Hai con ngựa” trong SGK lớp 1: Trò có tiếp thu được và đúng “ý nghĩa" câu chuyện?

11.10.2020 | 19:51 PM

Phụ huynh than học lớp 1 quá nặng, sách giáo khoa còn bất cập

09.10.2020 | 09:05 AM

Hiệu trưởng bị xử lý nếu trường sai phạm trong sử dụng SGK

18.09.2020 | 09:33 AM