Bộ Chính trị đã phê duyệt 227 nhân sự quy hoạch BCH Trung ương khoá XIII

05.10.2020 | 14:37 PM

Quản lý tài nguyên đất đai: Tư duy nhiệm kỳ, thiếu trách nhiệm với tương lai

03.10.2020 | 08:47 AM

Trung Quốc thu thập ý kiến đóng góp cho Quy hoạch 5 năm lần thứ 14

15.08.2020 | 18:09 PM

Thêm 40 cán bộ quy hoạch cấp chiến lược được bồi dưỡng kiến thức mới

20.07.2020 | 15:52 PM

Chủ tịch Quốc hội: Cần sớm quy hoạch các chức danh đại biểu HĐND

08.07.2020 | 15:56 PM

Quy hoạch báo chí: Cần giám sát chặt chẽ, tránh “bình mới rượu cũ”

22.06.2020 | 08:16 AM