Bổ nhiệm Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và Trưởng Ban công tác đại biểu

01.01.1970 | 08:00 AM

Bầu cử Quốc hội và HĐND: Gấp rút lập và công bố danh sách ứng cử viên

19.04.2021 | 16:27 PM

Báo chí góp phần quan trọng vào thành công của bầu cử

16.04.2021 | 17:24 PM

100 người tái ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV

16.04.2021 | 14:33 PM

Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp

16.04.2021 | 09:39 AM

Giải quyết kịp thời những vướng mắc từ cơ sở trong công tác bầu cử

15.04.2021 | 17:48 PM