Đồng chí Lê Minh Khái và Lê Văn Thành giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ

08.04.2021 | 14:27 PM

Thư, điện chúc mừng lãnh đạo cấp cao Việt Nam

08.04.2021 | 10:54 AM

Thủ tướng trình danh sách kiện toàn 2 Phó Thủ tướng, 12 thành viên Chính phủ

07.04.2021 | 20:11 PM

Bầu Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước

07.04.2021 | 15:21 PM

Không đưa vào danh sách Hiệp thương lần 3 nếu đạt tín nhiệm dưới 50%

07.04.2021 | 15:03 PM

Bà Võ Thị Ánh Xuân được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Nước

06.04.2021 | 19:13 PM

Miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh

06.04.2021 | 14:44 PM

Hỏi - Đáp về bầu cử: Những lưu ý trong việc lập danh sách cử tri

06.04.2021 | 10:18 AM

Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc được cử tri nơi cư trú tín nhiệm cao, giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV

06.04.2021 | 08:18 AM