Không có chuyện cá nhân bị khởi tố do “tự ứng cử”

14.04.2021 | 21:28 PM

Lập danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử

14.04.2021 | 14:18 PM

Mỗi công dân chỉ được ghi tên một danh sách cử tri

13.04.2021 | 10:21 AM

Lãnh đạo các nước gửi điện chúc mừng lãnh đạo Việt Nam

13.04.2021 | 09:44 AM

Đồng chí Đỗ Văn Chiến giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

12.04.2021 | 15:39 PM

Infographic: Nguyên tắc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân

12.04.2021 | 10:55 AM