​​​​​​​​​​​​​Quốc hội thảo luận về kinh tế - xã hội và ngân sách

13.06.2020 | 09:44 AM

Hôm nay, Quốc hội bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia

11.06.2020 | 08:36 AM

Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội dự buổi gặp mặt nữ Đại biểu Quốc hội

10.06.2020 | 21:10 PM

Quốc hội thông qua 2 Nghị quyết và Luật Giám định tư pháp sửa đổi

10.06.2020 | 19:00 PM

Chiều nay, Quốc hội thực hiện quy trình miễn nhiệm Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ

10.06.2020 | 08:58 AM

Quốc hội thông qua Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2021

09.06.2020 | 15:23 PM

Quốc hội đã kịp thời đổi mới, thích ứng với hoàn cảnh thực tế

08.06.2020 | 14:25 PM

Quốc hội bắt đầu họp tập trung tại Hà Nội, phê chuẩn Hiệp định EVFTA

08.06.2020 | 08:18 AM

Quốc hội họp tập trung Kỳ họp thứ 9, xem xét công tác nhân sự

07.06.2020 | 15:07 PM