Bầu Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước

07.04.2021 | 15:21 PM

Không đưa vào danh sách Hiệp thương lần 3 nếu đạt tín nhiệm dưới 50%

07.04.2021 | 15:03 PM

Bà Võ Thị Ánh Xuân được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Nước

06.04.2021 | 19:13 PM

Miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh

06.04.2021 | 14:44 PM

Hỏi - Đáp về bầu cử: Những lưu ý trong việc lập danh sách cử tri

06.04.2021 | 10:18 AM

Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc được cử tri nơi cư trú tín nhiệm cao, giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV

06.04.2021 | 08:18 AM

Thông cáo báo chí số 09 kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV

05.04.2021 | 20:28 PM

Đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế

05.04.2021 | 17:20 PM

Đồng chí Phạm Minh Chính được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ

05.04.2021 | 16:49 PM

Đồng chí Phạm Minh Chính được đề cử để Quốc hội bầu Thủ tướng

05.04.2021 | 14:16 PM

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc được bầu làm Chủ tịch nước

05.04.2021 | 10:00 AM