Chủ tịch Quốc hội tiếp xúc cử tri huyện Phong Điền, TP Cần Thơ

24.11.2020 | 20:48 PM

Chủ tịch Quốc hội tiếp xúc cử tri ở Cần Thơ

24.11.2020 | 14:22 PM

Ấn tượng Kỳ họp Quốc hội gần cuối nhiệm kỳ

19.11.2020 | 08:38 AM

Chủ tịch Quốc hội: Các đại biểu đã phát huy cao độ trí tuệ, tâm huyết

18.11.2020 | 08:13 AM

Quốc hội tán thành báo cáo của Chính phủ về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 2021

17.11.2020 | 17:16 PM

Quốc hội thông qua Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi)

17.11.2020 | 15:57 PM

302 đại biểu Quốc hội không đồng ý tách Luật Giao thông đường bộ

17.11.2020 | 15:57 PM

Quốc hội quyết định Ngày bầu cử khoá mới là ngày Chủ nhật 23/5/2021

17.11.2020 | 15:15 PM

Chiều nay, Quốc hội họp phiên bế mạc Kỳ họp thứ 10

17.11.2020 | 09:39 AM

Chủ tịch Quốc hội gặp mặt các nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục

15.11.2020 | 21:45 PM