Bộ Công an: Các nhóm phản động lợi dụng Covid-19 để gây bất ổn xã hội

16.03.2020 | 09:58 AM