Giải quyết kịp thời những vướng mắc từ cơ sở trong công tác bầu cử

15.04.2021 | 17:48 PM

Không có chuyện cá nhân bị khởi tố do “tự ứng cử”

14.04.2021 | 21:28 PM

Lập danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử

14.04.2021 | 14:18 PM

Mỗi công dân chỉ được ghi tên một danh sách cử tri

13.04.2021 | 10:21 AM

Lãnh đạo các nước gửi điện chúc mừng lãnh đạo Việt Nam

13.04.2021 | 09:44 AM

Đồng chí Đỗ Văn Chiến giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

12.04.2021 | 15:39 PM

100% cử tri nơi cư trú tín nhiệm giới thiệu đồng chí Đinh Tiến Dũng ứng cử ĐBQH

09.04.2021 | 09:27 AM

Một nhiệm kỳ Quốc hội thành công với nhiều dấu ấn sâu đậm

08.04.2021 | 20:40 PM

Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm 2 Phó Thủ tướng và 12 thành viên Chính phủ

08.04.2021 | 16:59 PM

Đồng chí Lê Minh Khái và Lê Văn Thành giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ

08.04.2021 | 14:27 PM

Thủ tướng trình danh sách kiện toàn 2 Phó Thủ tướng, 12 thành viên Chính phủ

07.04.2021 | 20:11 PM

Bà Võ Thị Ánh Xuân được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Nước

06.04.2021 | 19:13 PM

Miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh

06.04.2021 | 14:44 PM

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc được bầu làm Chủ tịch nước

05.04.2021 | 10:00 AM

Hôm nay, Quốc hội kiện toàn nhân sự Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ

05.04.2021 | 07:42 AM