Giữ vững ‘thành trì’ điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng

06.05.2021 | 16:24 PM

“Nguy cơ lây nhiễm Covid-19 từ các nước vào Việt Nam vẫn hiện hữu”

24.11.2020 | 14:19 PM

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị y tế chịu trách nhiệm về phòng, chống dịch Covid-19

24.11.2020 | 10:22 AM

Việt Nam thuộc 4 quốc gia có chất lượng điều trị HIV/AIDS tốt nhất thế giới

23.10.2020 | 15:01 PM

Quyền Bộ trưởng Y tế: Việt Nam là 1 trong 4 quốc gia điều trị HIV/AIDS tốt nhất

28.09.2020 | 15:04 PM

Bộ Y tế công khai giá trang thiết bị y tế để khắc phục tình trạng đội giá

09.09.2020 | 20:04 PM