Công khai thông tin người nộp thuế được khoanh, xóa nợ để dân biết

17.11.2020 | 09:28 AM

Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2021 dự kiến đạt hơn 1,34 triệu tỷ đồng

12.11.2020 | 15:51 PM

Có việc thất thu ngân sách khi giao đất không đấu thầu, đấu giá

10.11.2020 | 14:56 PM

"Bộ GD-ĐT đã trả lại Chính phủ 29,7 triệu USD ngân sách xây dựng SGK"

06.11.2020 | 16:49 PM

Dịch bệnh tiếp tục “làm khó” tiến độ thu ngân sách nhà nước

05.09.2020 | 08:43 AM

Khai trương Cổng Công khai ngân sách nhà nước

26.08.2020 | 15:09 PM