EU sẽ hạn chế sức mạnh thị trường nhiều nền tảng công nghệ lớn như Facebook, Amazon

12.10.2020 | 16:57 PM