Thủ tướng: Phải chống lợi ích nhóm trong xây dựng thể chế pháp luật

24.11.2020 | 14:31 PM

Thủ tướng chủ trì Hội nghị toàn quốc về xây dựng pháp luật

24.11.2020 | 11:00 AM

Dự luật trao quyền tái tranh cử Tổng thống cho ông Putin được trình ra Duma

18.11.2020 | 09:27 AM

Từ 2021, chỉ được giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói đối với hợp đồng dưới 1 tháng

17.11.2020 | 16:29 PM

Quốc hội thông qua Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi)

17.11.2020 | 15:57 PM

302 đại biểu Quốc hội không đồng ý tách Luật Giao thông đường bộ

17.11.2020 | 15:57 PM

“Cuộc chiến” công hàm: Giải quyết vấn đề Biển Đông dựa trên luật pháp quốc tế

17.11.2020 | 14:21 PM

Băn khoăn việc chuyển quản lý đào tạo lái xe sang Bộ Công an

14.11.2020 | 08:48 AM

“Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở “đẻ” ra bộ máy rất lớn”

12.11.2020 | 15:11 PM