Thủ tướng đề xuất với Liên Hợp Quốc các giải pháp căn cơ ứng phó biến đổi khí hậu

24.02.2021 | 08:16 AM

Liên Hợp Quốc kêu gọi các nước từ bỏ “chủ nghĩa dân tộc vaccine” trong đại dịch Covid-19

17.02.2021 | 15:58 PM

Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm phát triển bền vững thông qua công nghệ số tại LHQ

16.02.2021 | 09:25 AM

Việt Nam dự phiên họp trực tuyến của HĐBA về tình hình Trung Đông

22.12.2020 | 09:43 AM

Việt Nam ủng hộ cải tổ Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc

18.11.2020 | 15:23 PM

EAS đẩy mạnh hành động, phối hợp thích ứng hiệu quả với thách thức phát sinh

15.11.2020 | 07:35 AM

75 năm Liên Hợp Quốc – Vì mục tiêu phát triển của Việt Nam

22.10.2020 | 09:40 AM

Hội đồng Bảo an LHQ họp kín về tình hình Cao nguyên Golan, Việt Nam nêu lập trường

03.10.2020 | 14:20 PM

Việt Nam gửi thông điệp gì đến Đại hội đồng Liên Hợp Quốc?

03.10.2020 | 10:11 AM