Kim ngạch song phương Việt Nam-Ai Cập kỳ vọng đạt 1 tỷ USD trong vòng 3-5 năm tới

02.01.2021 | 20:24 PM

Kim ngạch xuất khẩu gỗ đạt gần 9 tỷ USD trong 9 tháng qua

26.09.2020 | 09:41 AM

Kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 5 tháng ước đạt 15,5 tỷ USD

29.05.2020 | 20:52 PM

Kim ngạch xuất khẩu nhiều nông sản chính giảm mạnh trong quý 1

30.03.2020 | 14:39 PM