Không có ca mắc Covid-19 mới, thêm 1 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh

29.05.2020 | 20:51 PM

Không có ca mắc COVID-19 ở cộng đồng, 17 bệnh nhân đang điều trị đủ điều kiện khỏi bệnh

28.05.2020 | 07:57 AM

Không có ca mắc Covid-19 mới, thêm 1 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh

22.05.2020 | 20:18 PM

Thêm 8 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh, trong đó có 1 bác sĩ

14.05.2020 | 17:21 PM

8 bệnh nhân mắc Covid-19 được công bố khỏi bệnh

08.05.2020 | 17:02 PM

Thêm 11 bệnh nhân mắc Covid-19 được công bố điều trị khỏi bệnh

05.05.2020 | 14:14 PM

Sáng nay, thêm 5 bệnh nhân mắc Covid-19 được công bố khỏi bệnh

05.05.2020 | 09:20 AM

Có thêm 5 bệnh nhân mắc Covid-19 được công bố khỏi bệnh

25.04.2020 | 16:32 PM

Sáng nay không có ca mắc Covid-19 mới, 5 ca dương tính sau công bố khỏi bệnh

25.04.2020 | 08:29 AM

Cả nước có 21 bệnh nhân mắc Covid-19 được công bố khỏi bệnh

17.04.2020 | 15:32 PM

Dự kiến, chiều nay 15 bệnh nhân mắc Covid-19 được công bố khỏi bệnh

17.04.2020 | 09:34 AM