Kim ngạch song phương Việt Nam-Ai Cập kỳ vọng đạt 1 tỷ USD trong vòng 3-5 năm tới

02.01.2021 | 20:24 PM

Hội nghị Cấp cao Hợp tác CLMV lần thứ 10: Thúc đẩy hơn nữa hợp tác thương mại khu vực

09.12.2020 | 20:34 PM