Hỏi - Đáp về bầu cử: Những lưu ý trong việc lập danh sách cử tri

06.04.2021 | 10:18 AM