Giá USD hôm nay 23/12 tăng nhẹ

23.12.2020 | 09:12 AM

Giá USD đang trượt dốc trên thị trường thế giới, trong nước vẫn ổn định

15.12.2020 | 10:55 AM

Giá USD hôm nay 8/12 gần như "giậm chân tại chỗ"

08.12.2020 | 11:02 AM

Giá USD hôm nay 24/11 biến động mạnh

24.11.2020 | 10:07 AM

Giá USD hôm nay 8/10 giảm nhẹ

08.10.2020 | 10:21 AM

Giá USD hôm nay 29/9 gần như "giậm chân tại chỗ"

29.09.2020 | 10:08 AM

Giá USD hôm nay (16/9) gần như "giậm chân tại chỗ"

16.09.2020 | 10:39 AM

Tỷ giá USD hôm nay 28/7 trượt dốc mạnh

28.07.2020 | 10:14 AM

Giá USD hôm nay "giậm chân tại chỗ"

23.07.2020 | 10:32 AM

Giá USD hôm nay 25/6 đảo chiều tăng nhẹ

25.06.2020 | 09:40 AM

Tỷ giá USD hôm nay 16/3: USD quay đầu giảm giá

16.03.2020 | 09:58 AM