Khởi tranh Europa League: Cơ hội cho thủ môn Việt kiều Filip Nguyễn

22.10.2020 | 20:13 PM

Filip Nguyễn lần thứ 2 được gọi lên ĐT CH Séc

06.10.2020 | 15:38 PM

Thủ môn Filip Nguyễn chọn khoác áo ĐT Czech

07.09.2020 | 15:29 PM