Thu Hằng giành 10 điểm phần thi Về đích - Trong trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2020

20.09.2020 | 17:13 PM

Thu Hằng tiếp tục dẫn đầu sau phần thi Tăng tốc - Trong trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2020

20.09.2020 | 17:05 PM

Thu Hằng giành 60 điểm phần Khởi động - Trong trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2020

20.09.2020 | 16:34 PM

Nguyễn Thị Thu Hằng - Ninh Bình đoạt vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia 2020

20.09.2020 | 10:45 AM