100% cử tri nơi cư trú tín nhiệm giới thiệu đồng chí Đinh Tiến Dũng ứng cử ĐBQH

09.04.2021 | 09:27 AM

Công bố Quyết định phân công ông Đinh Tiến Dũng làm Bí thư Thành ủy Hà Nội

03.04.2021 | 12:29 PM