Chuyên gia y tế Mỹ lo ngại sâu sắc về diễn biến dịch COVID-19 sau Lễ Tạ ơn

30.11.2020 | 09:15 AM

Thế giới ghi nhận hơn 37 triệu ca mắc Covid-19, dịch bệnh tái bùng phát mạnh tại châu Âu

10.10.2020 | 08:26 AM

Infographics: Cập nhật diễn biến dịch Covid-19 tại Việt Nam

17.03.2020 | 14:36 PM

“Phải chuẩn bị kịch bản diễn biến dịch Covid-19 xấu hơn để ứng phó hiệu quả“

15.03.2020 | 21:24 PM